Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

 

 

Ventetid

Den gennemsnitlige ventetid skal alle dage være under 5 minutter. Derudover må 95 % af kunderne i skranken højst vente 10 minutter før kontakt

 

Ventetider opgøres og offentliggøres for hver måned på apoteket.dk. Vi offentliggør vores resultat fra de 2 årlige ventetidsopgørelser på landsplan på www.hvalsoe-apotek.dk

 

Servicegrad

Apotekets servicegrad for receptordinerede lægemidler i forhold til totale antal ordinationer til enkeltpersoner skal være mindst 98 % i gennemsnit målt over en uge.

Leveringsgraden opgøres og offentliggøres to gange årligt på www.hvalsoe-apotek.dk

 

Fejludleveringer

Der må højst registreres 0,02 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal receptordinationer til enkeltpersoner samt smådyr inden for de sidste 12 måneder.
Fejludleveringer opgøres og offentliggøres to gange om året på www.hvalsoe-apotek.dk

 

Dosisdispenserede lægemidler:

Målet er at der ikke opstår fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort. I tilfælde hvor fejlen resulterer i en fejludlevering, tæller den med i det samlede antal fejludleveringer, hvor der højst må registreres 0,02 % fejl.

 

Faglig rådgivning og information:

90 % af de kunder, der køber lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller præsenterer et symptom, indbydes til dialog med henblik på rådgivning.

Såfremt en kunde ikke ønsker rådgivning, respekteres dette.

Forsendelseskunder rådgives og informeres telefonisk eller elektronisk i det omfang, det findes nødvendigt. Apotekets rådgivning om lægemidler evalueres en gang årligt.

 

Målopfyldelse ved sidste måling

 

Kø-ventetid Hvalsø:

Uge 46, 2020:

Gennemsnitlig 1 min.

99 % under 5 min

100 % under 10 min

Kø-ventetid Tølløse:

Uge 46, 2020:

Gennemsnitlig 1 min og 2 sek.

96 % under 5 min

100 % under 10 min

Faglig rådgivning Hvalsø:

Faglig rådgivning Tølløse:

Uge 46 2020:             80,7%

Uge 46 2020:            78,7%

Fejludleveringer Hvalsø:

Fejludleveringer Tøllløse:    

1.11.19-31.10.20: 0,0186%

1.11.19-31.10.20: 0,0078%

Servicegrad lægemidler Hvalsø:

Uge 45 2020: 98,5%

Servicegrad lægemidler Tølløse:

Uge 45 2020: 98,3%

Udleveringspraksis Hvalsø:

Indtil september 2020: A=87,3 %, B=7,3%, C=5,3%  

Udleveringspraksis Tølløse:

Indtil september 2020: A=87,8 %, B=6,7%, C=5,5%  

Fejl i forbindelse med dosis:

1.11.19-31.10.2020: 9 fejl, der har berørt kunder.

Dine oplysninger