Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

 Ventetid

Den gennemsnitlige ventetid skal alle dage være under 5 minutter. Derudover må 95 % af kunderne i skranken højst vente 10 minutter før kontakt

 

Ventetider opgøres og offentliggøres på Tølløse Apotek (apoteket.dk) og Hvalsø Apotek (apoteket.dk)

 

Servicegrad

Apotekets servicegrad for receptordinerede lægemidler i forhold til totale antal ordinationer til enkeltpersoner skal være mindst 98 % i gennemsnit målt over en uge.

Leveringsgraden opgøres og offentliggøres to gange årligt på www.hvalsoe-apotek.dk

 

Fejludleveringer

Der må højst registreres 0,02 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal receptordinationer til enkeltpersoner samt smådyr inden for de sidste 12 måneder.
Fejludleveringer opgøres og offentliggøres to gange om året på www.hvalsoe-apotek.dk

 

Dosisdispenserede lægemidler:

Målet er at der ikke opstår fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort. I tilfælde hvor fejlen resulterer i en fejludlevering, tæller den med i det samlede antal fejludleveringer, hvor der højst må registreres 0,02 % fejl.

 

Faglig rådgivning og information:

90 % af de kunder, der køber lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller præsenterer et symptom, indbydes til dialog med henblik på rådgivning.

Såfremt en kunde ikke ønsker rådgivning, respekteres dette.

Forsendelseskunder rådgives og informeres telefonisk eller elektronisk i det omfang, det findes nødvendigt. Apotekets rådgivning om lægemidler evalueres en gang årligt.

 

Målopfyldelse ved sidste måling

 

Faglig rådgivning Hvalsø:

Faglig rådgivning Tølløse:

23.03.23            96,4%

23.03.23            93,3%

Fejludleveringer Hvalsø:

Fejludleveringer Tøllløse:     

1.4.22-31.03.23: 0,0134%

1.4.22-31.03.23: 0,008%

Servicegrad lægemidler Hvalsø:

24.-29.04 2023: 98,7%

Servicegrad lægemidler Tølløse:

24.-29.4 2023: 98,1%

Udleveringspraksis Hvalsø:

Indtil marts 2023: A=87,1 %, B=7,7%, C=5,2% 

Udleveringspraksis Tølløse:

Indtil marts 2023: A=85,7 %, B=8,3%, C=6,0% 

Fejl i forbindelse med dosis:

1.4.2022 - 31.3.2023: 1 fejl, der har berørt kunder.

 

Vi havde tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedr. Behandlerfarmaceut 18. november 2022. Rapporten kan fra tilsynet kan ses her.​

Dine oplysninger