Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Servicemål for apotekets distributionsopgaver samt faglige rådgivning

 

Servicemål for kø-ventetid:

Den gennemsnitlige ventetid skal alle dage være under 5 minutter. Derudover må 95 % af kunderne i skranken højst vente 10 minutter før kontakt

 

Perioder med spidsbelastninger:

Op til perioder med flere helligdage i træk, såsom påske eller jul, vil det ikke altid være muligt at kunne opfylde de fastsatte mål for ventetid. Apoteket vil ved behov evaluere på den enkelte dag, og et skilt i døren om formodet længere ventetid kan anvendes. Apoteket tillægger kundernes reaktioner i løbet af dagen en stor værdi i evalueringen af ventetiden ved spidsbelastninger.

Ventetider opgøres og offentliggøres hver uge på apoteket.dk. Vi offentliggør i kunderummet vores resultat fra de tre årlige ventetidsopgørelser på landsplan.

 

Der må højst registreres 0,02 % fejludleveringer i forhold til det samlede antal receptordinationer til enkeltpersoner samt smådyr inden for de sidste 12 måneder. Fejludleveringer opgøres og offentliggøres to gange om året.

 

Apotekets leveringsgrad for receptordinerede lægemidler i forhold til totale antal ordinationer til enkeltpersoner skal være mindst 98 % i gennemsnit målt over en uge.

Leveringsgraden opgøres og offentliggøres to gange årligt.

 

 

Servicemål for betjening af handicappede:

100 % af alle handicappede, der henvender sig til apoteket skal ekspederes. Servicemål for kø-ventetid er som ovenfor beskrevet. Rent fysisk kan det være en umulighed for kunden at komme ind på apoteket. Disse kunder ekspederes udenfor apoteket - personalet flytter sig for kunden. I løbet af dagen er der mulighed for at få bragt medicinen til adressen samt at få telefonisk rådgivning.

Betjening af handicappede evalueres hvert 3. år gennem kundetilfredsheds-undersøgelser, samt gennem servicetilkendegivelser ved behov.

 

Servicemål for apotekets rådgivning om lægemidler:

90 % af de kunder, der køber lægemidler, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler eller præsenterer et symptom, indbydes til dialog med henblik på rådgivning.

Såfremt en kunde ikke ønsker rådgivning, respekteres dette.

Forsendelseskunder rådgives og informeres telefonisk eller elektronisk i det omfang, det findes nødvendigt.

Apotekets rådgivning om lægemidler evalueres en gang årligt.

 

Servicemål for dosisdispenserede lægemidler:

Såfremt der opstår fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort registreres disse. Målet er at der ikke opstår fejl i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af dosiskort. I tilfælde hvor fejlen resulterer i en fejludlevering, tæller den med i det samlede antal fejludleveringer, hvor der højst må registreres 0,02 % fejl. Fejl opstået i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering evalueres to gang årligt.

Kunder der afhenter dosisdispenserede lægemidler rådgives jf. ovenstående. Hvalsø Apotek har fast aftale med et bestemt dosispakke-apotek.

 


Målopfyldelse ved sidste måling

 

 

 

Kø-ventetid Hvalsø:

Uge 2, 2018:

Gennemsnitlig 1 min og 55 sek.

93,3 % under 5 min

99,5 % under 10 min

Kø-ventetid Tølløse:

Uge 2, 2018:

Gennemsnitlig 2 min og 38 sek.

84,3 % under 5 min

94,8 % under 10 min

Faglig rådgivning:

Oktober 2017: 92,6 % inviteres til dialog

Fejludleveringer:

Januar 2018: 0,012 %

Servicegrad lægemidler Hvalsø:

30. oktober-4. november 2017: 98,9 %

Servicegrad lægemidler Tølløse:

30. oktober-4. november 2017: 97,9 %

Udleveringspraksis Hvalsø:

2. halvår 2017: A=89,0 %, B=6,5%, C=4,5% 

Udleveringspraksis Tølløse:

2. halvår 2017: A=88,3 %, B=6,9%, C=4,8% 

Fejl i forbindelse med dosis:

2017: 2 fejl, der ikke har berørt kunder.

 

 

Dine oplysninger