Nyhedsbrev
Medicin til destruktion

Medicin til destruktion

Hvalsø Apotek modtager medicinaffald og kanyler fra private brugere.

Apoteket sorterer og pakker i dertil beregnede beholdere der afhentes af vognmand og sendes til KARA.

Hvalsø Apotek modtager ikke afregning for denne service, men Lejre Kommune betaler for såvel vognmand som KARA.

En rigtig god ordning for dig som kunde og for samfundet!

Dine oplysninger