Nyhedsbrev
Medicintilskud

Medicintilskud


Ønsker du Tilskudsgrænserne 2018 i printvenlig udgave klik her

 Der ydes efter sundhedsloven automatisk tilskud ved køb af visse former for medicin. Tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte persons forbrug af medicin med tilskud i løbet af en periode på ét år. Du starter på en ny tilskudsperiode, første gang du køber tilskudsberettiget medicin, efter at den forudgående periode på ét år er udløbet.

 

Beløbsgrænser
Skemaerne nedenfor viser, hvordan tilskuddet til medicin afhænger af den årlige udgift til tilskudsberettiget medicin. Medicintilskudsgrænserne reguleres én gang årligt den 1. januar med den såkaldte satsreguleringsprocent.

 

Medicintilskudsgrænserne pr. 1. januar 2018 fremgår af nedenstående skemaer:

 

Tilskudsgrænser - Voksne    
Tilskudsprocent  
 0-965 kr. 
 0% 
 965-1.595 kr. 
 50% 
 1.595-3.455 kr. 
 75% 
 3.455-18.688 kr. 
 85% 
 Over 18.688 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 4.030 kr.

 

Tilskudsgrænser - Børn  
Tilskudsprocent  
 0-965 kr.
 60% 
 965-1.595 kr. 
 60% 
 1.595-3.455 kr.
 75% 
 3.455-22.968 kr. 
 85% 
 Over 22.968 kr. 
 100% 

Egenbetalingsloft: 4.030 kr.

 

Henstandsordning

Ved hendstandsordninger betales hver måned en tolvtedel af egenbetalingsloftet. Den månedlige rate for 2018 udgør 336 kr. Egenbetalingsloftet er 4.030 kr. for både børn og voksne. Se også særskilt informationsark for yderligere information.

 

Tilskudspriser

Regionens tilskud ydes ikke altid til medicinens fulde købspris. Ved beregning af tilskud anvendes medicinens "tilskudspris". Det er også tilskudsprisen, der anvendes ved opgørelsen af dit samlede forbrug af tilskudsberettiget medicin.

Tilskudsprisen fastsættes på baggrund af prisen på den billigste medicin blandt de flere forskellige slags medicin, som har den samme virkning og de samme aktive indholdsstoffer.

 

Enkelttilskud

I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at der ydes tilskud til køb af medicin, der ordineres til en bestemt patient, uanset at medicinen ikke tilhører gruppen af tilskudsberettiget medicin. I sådanne tilfælde kan den behandlende læge ansøge Sundhedsstyrelsen om enkelttilskud til sin patient. Når der er bevilliget enkelttilskud til et bestemt lægemiddel betragtes det som et tilskudsberettiget lægemiddel.

 

Forhøjet tilskud
Ganske få mennesker kan være allergiske overfor eksempelvis et farvestof i en bestemt slags medicin. I sådanne tilfælde kan lægen søge Sundhedsstyrelsen om forhøjet tilskud til en anden og dyrere medicin.

 

Tilskud til døende
Sundhedsstyrelsen kan efter ansøgning fra den behandlende læge tildele en døende, som vælger at tilbringe sin sidste tid i eget hjem eller på hospice, 100 pct. tilskud til den medicin, som lægen har udskrevet på recept. Tilskuddet ydes uanset om den pågældende medicin er tilskudsberettiget eller ej.

 

Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR)
Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin, indberetter apoteket købet til
Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR), som sikrer, at du modtager korrekt tilskud. Tilskuddet beregnes på baggrund af din aktuelle status i CTR.

 

Kommer du i tvivl om, hvorvidt du har fået det rigtige tilskud, kan du henvende dig på apoteket. Medbring det gule Sundhedskort og bonen. Du kan også selv følge sine medicinkøb på www.sundhed.dk

 

Andre medicintilskud
Kommunerne kan endvidere i medfør af sociallovgivningens regler yde tilskud til betaling af udgifter til medicin til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, til personer i økonomisk trang eller til handicappede, som bor i eget hjem. Ansøgning sker til bopælskommunen.

________________________________________________________________________

 

 

Hvad er en udligning?
Af forskellige grunde kan der ske en fejlberegning af sygesikringstilskuddet, hvorved der opstår en såkaldt udligning. Det betyder, at du enten skal betale eller får et beløb tilbage fra sygesikringen ved den næste apoteksekspedition. Du kan læse mere her...

 

Sådan læser du din kvittering fra apoteket
Der er en lang række oplysninger om din medicinkøb på din kassebon. Du kan læse eller udprinte en vejlidninger i, hvordan du læser din kassebon her...

 

________________________________________________________________________

Medicintilskud - ændringer for lægemidler mod astma og KOL

Den 19. november 2018 ændres tilskuddet til nogle typer medicin mod astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Ændringerne skal bidrage til, at patienterne får den mest hensigtsmæssige medicin.

Du kan se, hvilke lægemidler det drejer sig om på denne liste. Bruger du et af de lægemidler, der er på listen, er det vigtigt, at du får talt med lægen i god tid inden d. 19. november.

Du kan læse mere om ændringerne her...

_______________________________________________________________________

Medicintilskud - ændringer forlægemidler mod overaktiv blæresyndrom

Den 19. november 2018 ændres tilskuddet til nogle lægemidler mod overaktiv blæresyndrom.

Du kan se, hvilke lægemidler det drejer sig om på nedenstående informationsark. Bruger du et af de lægemidler, der mister tilskuddet, er det vigtigt at du får talt med lægen i god tid inden d. 19. november.

Informationsark Medicin mod overaktiv blæresyndrom

Du kan læse mere om ændringerne her...

_______________________________________________________________________

Metoprolol ”GEA” mister generelt tilskud fra 13. august 2018

Det sker på baggrund af, at Metoprolol ”GEA” (metoprololtatrat) er væsentlig dyrere end de tilsvarende metoprololsuccinat depottabletter. 

Informationsark Metoprolol GEA

_______________________________________________________________________

Medicintilskud - ændringer for visse lægemidler mod migræne og Parkinsons sygdom

Den 9. april 2018 ændres tilskuddet til nogle lægemidler mod migræne og Parkinsons sygdom.

Du kan se, hvilke lægemidler det drejer sig om på nedenstående informationsark. Bruger du et af de lægemidler, der mister tilskuddet, er det vigtigt at du får talt med lægen i god tid inden d. 9. april.

Informationsark Medicin mod migræne

Informationsark Parkinsons sygdom

Du kan læse mere om ændringerne og betingelserne for at få klausuleret tilskud på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Medicin mod migræne

Medicin mod Parkinsons sygdom

________________________________________________________________________

Tilskuddet til din medicin kan ændre sig, hvis du har en bevilling på enkelttilskud

Fra den 1. januar 2018 bliver tilskuddet til medicin med enkelttilskud beregnet
efter den billigste pris, som det er tilfældet med medicin med generelt (automatisk)
tilskud. Du kan læse mere her...

Dine oplysninger